Hygiëne op scholen – Hygiëneplannen voor meer bescherming tegen infectie

Waarom is hygiëne en infectiebescherming zo belangrijk op scholen?

Er gebeurt veel op scholen: er zijn veel kinderen, veel leraren en mensen die komen en gaan in de klaslokalen, gangen en pauzeruimtes. Contactoppervlakken zoals deurknoppen, lichtschakelaars, raamgrepen en tafelbladen worden door een groot aantal verschillende mensen aangeraakt. Elk van hen is een potentiële drager van een infectie. Daarom is hygiëne op scholen zo belangrijk. Het doel: de gezondheid van kinderen, leerkrachten en ouders waarborgen en de overdracht van infectieziekten voorkomen – en dat niet pas sinds SARS-CoV-2 en de coronacrisis.

De Duitse Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Basis voor hygiëne op scholen is de wet ter voorkoming en bestrijding van infectieziekten bij de mens, de Duitse Infektionsschutzgesetz (IfSG). In de huidige vorm is deze wet op 20 juli 2000 in werking getreden. Het doel ervan is om besmettelijke ziekten te voorkomen, ze in een vroeg stadium op te sporen en te voorkomen dat ze zich onder de bevolking verspreiden. Scholen en andere gemeenschapsvoorzieningen voor kinderen en adolescenten – bijvoorbeeld kleuterscholen en kinderdagverblijven, maar ook scholen voor beroepsonderwijs en theoretische scholen – moeten volgens artikel 36 van de infectiebeschermingswet een eigen hygiëneplan ontwikkelen.

Hygiëneplannen maken

Vanwege het feit elke school zijn eigen individuele en functionele eisen heeft, is het niet mogelijk om voor alle scholen een centraal hygiëneplan te implementeren. Daarom zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor hun hygiëneplan. Het ministerie van onderwijs en de betreffende gezondheidsdiensten ondersteunen de scholen hierbij. Sommige Duitse deelstaten bieden hiertoe richtlijnen voor en voorbeelden van hygiëneplannen. Elk hygiëneplan dient regelmatig te worden gecontroleerd en bijgewerkt of aangepast, waarbij de tussenpozen individueel kunnen worden bepaald.

Tevens moet alle informatie met betrekking tot het hygiëneplan altijd voor het personeel beschikbaar zijn. De instructie van alle docenten en medewerkers inzake het hygiëneplan moet schriftelijk worden vastgelegd. De algemene hygiëneplannen van de gezondheidsdiensten voorzien in maatregelen zoals regelmatige ventilatie in klaslokalen, zorgvuldige handhygiëne met handen wassen en handdesinfectie, oppervlaktereiniging, keuken- en voedselhygiëne, hygiëne in de EHBO-ruimte en rapportageverplichtingen aan ouders en gezondheidsautoriteiten.

Een overzicht van de plichten van de schoolleiding

Hygiënebeheer: De schoolleiding is verantwoordelijk voor het hygiënebeheer. Hierbij gaat het om de risicoanalyse van verschillende ruimtes in de school – zoals de keuken of de sanitaire voorzieningen – en de risicobeoordeling, die van een laag tot een hoog risico kan variëren. Ook risicominimalisatie door maatregelen zoals wegwerphanddoeken, vloeibare zeep en aparte toiletten evenals het definiëren van bewakingsmaatregelen, het regelmatig actualiseren van het hygiëneplan van de school, het opleiden van medewerkers en het documenteren van de trainingen maken deel uit van dit beheer.

Hygiënefunctionaris: De schoolleiding moet intern een hygiënefunctionaris aanstellen. Deze persoon zorgt ervoor dat aan de eisen voor gezondheid en infectiebescherming wordt voldaan en dat het hygiëneplan wordt uitgevoerd. De hygiënefunctionaris moet zorgen voor voldoende ontsmettingsmiddelen of eenrichtingsverkeer in de faciliteiten waarborgen om contact te vermijden als onderdeel van de strijd tegen pandemieën.

Taken met betrekking tot hygiënebeheer: Naast het hygiëneplan dienen voor alle relevante ruimtes ook reinigings- en desinfectieplannen te worden opgesteld. Deze plannen moeten maatregelen voor reiniging en desinfectie omvatten en bepalen wie verantwoordelijk is voor deze taken en met welke tussenpozen ze moeten worden uitgevoerd.

Gedetailleerde informatie over dit onderwerp en over maatregelen ter preventie van corona vindt u op de website van het Robert Koch Instituut (RKI) door te zoeken naar hygiëne op scholen.