Uw verlanglijst

In deze lijst kunt u interessante producten opslaan en op elk moment snel terugvinden.

Klik gewoon op het verlanglijst-symbool

Kan ik ergens een overzicht vinden over waterbehandelingen?

Een goede waterkwaliteit

Om zo lang mogelijk te kunnen genieten van uw whirlpool en de levensduur van alle onderdelen te verlegen, moet de kwaliteit van het gebruikte water binnen bepaalde vastgelegde grenzen liggen. Dit is vrij eenvoudig te realiseren, maar het vereist wel dat u het water regelmatig controleert en behandelt, omdat de samenstelling van whirlpoolwater afhankelijk van diverse factoren kan variëren. Eén standaardrecept bestaat niet en ook zijn er geen snelle oplossingen. Besteedt u te weinig aandacht aan het water, dan kan een slechte waterkwaliteit resulteren in schade aan uw gezondheid of uw whirlpool. Meer informatie over de behandeling van het water is te verkrijgen van de Villeroy & Boch-dealer, die u ook kan adviseren bij het aanschaffen van chemicaliën voor het desinfecteren en behandelen van de whirlpool.

Desinfecteren

Desinfecterende middelen doden bacteriën en virussen en houden het water schoon. Een te lage concentratie desinfecterend middel in het water kan leiden tot een snelle bacterie- en virusgroei. Om dit te voorkomen voegt u eenvoudig een goedgekeurd desinfectiemiddel toe aan het water. Te veel desinfecterend middel kan de ogen, longen en huid irriteren. De concentratie desinfecterend middel is alleen te verlagen door te wachten – in de loop van de tijd wordt het middel vanzelf afgebroken. De werkzame stoffen in desinfecterende middelen zijn onder andere chloorgranulaat (gebruik altijd dichloorgranulaat) en broomgranulaat.

TIP: Maakt u vaak gebruik van de whirlpool of gebruikt u de whirlpool met meer personen, dan is er ook meer desinfecterend middel nodig om de concentratie op het juiste peil te houden.

TIP: Ozonreiniging wordt alleen aanbevolen als aanvulling op het hiervoor genoemde desinfecterende middel. De Wellspring ™-ozonreiniger van Villeroy & Boch verhoogt de waterkwaliteit aanzienlijk, in combinatie met een deugdelijke chemische whirlpoolreiniging.

LET OP: Ozon mag niet als enige desinfecterende middel worden gebruikt om water te reinigen of om vlekken, kalkaanslag en schuimvorming te voorkomen.

WAARSCHUWING: Gebruik geen trichloortabletten in uw whirlpool! De tabletten lossen te snel op, zijn te geconcentreerd en hebben een te lage pH-waarde, wat de wanden en onderdelen van uw whirlpool ernstig kan beschadigen. Bij het gebruik van trichloortabletten vervalt de garantie.

WAARSCHUWING: Broom- en dichloortabletten worden alleen dan aanbevolen als geschikte desinfectiemethode voor Villeroy & Boch-whirlpools als een goede bijpassende vul- en doseringsmethode wordt gebruikt. Onregelmatig of overmatig gebruik van broom of chloor in de whirlpool kan schade aan de wanden en onderdelen veroorzaken. Het gebruik van deze tabletten in een automatische tablettenspoeler vereist frequente controle en beoordeling. Bij onjuist gebruik van broom- of dichloortabletten vervalt de garantie.

WAARSCHUWING: Producten met biguanide worden ook niet aanbevolen voor gebruik in uw whirlpool. Deze producten staan ​​erom bekend dat ze lichtlenzen, pompafsluitingen en andere onderdelen van de whirlpool kunnen beschadigen. Bij onjuist gebruik van producten met biguanide vervalt de garantie.

Shockbehandeling

De normale desinfectie van uw whirlpool kan chloramine (geboden chloor), bromamine (gebonden broom) of andere niet-filtreerbare stoffen, zoals zweet, vet, haarlak enz., die zich ophopen in het water, niet verwijderen. Deze stoffen maken het water troebel en ruiken onaangenaam, en kunnen de werking van desinfecterende middelen beïnvloeden. Bij een shockbehandeling van het whirlpoolwater wordt de chloorgranulaatspiegel (dichloor) of de broomgranulaatspiegel (broomconcentraat) met minimaal 10,0 ppm respectievelijk 22,0 ppm verhoogd. Een dergelijke shockbehandeling kan ook worden bereikt zonder chloor, bijvoorbeeld met kaliumperoxymonosulfaat of gelijkwaardige verbindingen. Hebt u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met de Villeroy & Boch-dealer.

Na de schokbehandeling van het whirlpoolwater moet u de hoes van de whirlpool minimaal 20 minuten voor ten minste de helft open laten staan, zodat de ontstane dampen kunnen ontsnappen. Zeker als er kinderen in de buurt zijn, mag de whirlpool nooit onbeheerd achter worden gelaten. Als de geconcentreerde dampen niet kunnen ontspannen, kan dit de onderzijde van de hoes doen verkleuren of beschadigen. Een dergelijke beschadiging of verkleuring valt niet onder de garantie van uw whirlpool.

WAARSCHUWING: Zeker als er kinderen in de buurt zijn, mag de whirlpool nooit onbeheerd achter worden gelaten.

BELANGRIJK: Voor gebruik van de whirlpool moet de chloorspiegel of broomspiegel zijn gedaald tot respectievelijk 5,0 ppm of 11,0 ppm.

pH-waarde instellen

Ook de juiste pH-waarde is belangrijk, zodat het water fijn aanvoelt voor gebruikers en schade aan de whirlpool en onderdelen wordt voorkomen. De pH-waarde is een maatstaf voor de zuren of alkalische reacties in een wateroplossing. De pH-schaal loopt van 0 tot 14. Een bereik van 0 tot 7 wordt als zuur gezien, en boven pH 7 spreken we van een basisch milieu. De ideale pH-waarde voor het water in een warm bad is 7,4-7,6.

Een te hoge pH (hoger dan 7,6) kan kalkaanslag in de whirlpool en leidingen, troebel water, voortijdig verstopte filters en een minder effectieve waterbehandeling veroorzaken. Een te hoge pH kan worden gecorrigeerd door een pH-verlagend middel toe te voegen.

Een te lage pH (lager dan 7.4) kan leiden tot irritatie en ongemak bij het baden, een snel afnemende effect van desinfecteren middelen en corrosie van de onderdelen. Een te lage pH kan worden gecorrigeerd door een pH-verhogend middel toe te voegen.

TIP: Gebruik geen zoutzuur in de whirlpool, omdat dit het bad en de onderdelen kan beschadigen.

Alkaliniteit

De alkaliniteit geeft het gehalte van alle basische stoffen in het water (carbonaten en bicarbonaten) weer, die bij een juiste balans fungeren als buffer tegen te snelle schommelingen in de pH-waarde. Een goede alkaliniteit is belangrijk voor een optimale chemische samenstelling van het whirlpoolwater. Een te lage alkaliniteit kan een instabiele pH-waarde veroorzaken, en zo corrosie of juist kalkaanslag in de whirlpool en onderdelen. En te lage alkaliniteit kan worden gecorrigeerd door het toevoegen van een alkaliniteitverhogende stof. Een te hoge alkaliniteit kan leiden tot kalkaanslag, troebel water en andere pH-problemen. Is de alkaliniteit het water te hoog, neem dan contact op met uw Villeroy & Boch-dealer.

Hardheid (KH)

De hardheid geeft aan hoeveel kalk het water bevat. Zacht water kan leiden tot vlekken in het bad en corrosie van de whirlpool en de onderdelen. En te lage hardheid kan worden gecorrigeerd door het toevoegen van een KH-verhogend middel. Te hard water kan resulteren in troebel water en de vorming van kalksteen in het bad en de leidingen. Is de hardheid te hoog, meng het water dan met water dat met een waterontharder is behandeld of waar ontharder in is opgelost (neem hiervoor contact op met uw erkende Villeroy & Boch-dealer). BELANGRIJK: De whirlpool mag alleen dan volledig met zacht water worden gevuld als er direct erna een geschikte minerale toevoeging bij wordt gedaan (neem hiervoor contact op met uw erkende Villeroy & Boch-dealer).

Bescherming tegen vlekken en kalkaanslag

In omgevingen met warm water komen vlekken en kalkaanslag veel voor. Om deze problemen te voorkomen en ze onder controle te houden, adviseren wij u een vlek- en kalkremmer te gebruiken.

Schuimvorming controleren

In warm whirlpoolwater hopen lichaamseigen vetten en zeepresten zich snel op, wat schuimvorming veroorzaakt. Een ontschuimingsmiddel kan de situatie tijdelijk oplossing. Het is echter beter om schuimvorming te bestrijden met een shockbehandeling van het water. Hierbij worden zeepresten verwijderd die u met een normale hoeveelheid desinfecterend middel niet kunt verwijderen.

Troebel water: Voorkomen en beheersen

Er zijn twee belangrijke redenen waarom water troebel wordt: Het water bevat niet-filtreerbare verontreinigingen (bijv. zweet). Voor het verwijderen van dergelijke verontreinigingen is een shockbehandeling nodig. of:oder: Het water bevat niet-filtreerbare microverontreinigingen (bijv. stof). Hiervoor hebt u een waterzuiveraar nodig.