Uw verlanglijst

In deze lijst kunt u interessante producten opslaan en op elk moment snel terugvinden.

Klik gewoon op het verlanglijst-symbool

Vereisten aan de installatie en elektronica

De installatie van de whirlpool moet plaatsvinden in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften ten aanzien van elektrische installaties. Laat de elektrische installatie daarom altijd uitvoeren door een erkend installateur. Elke Villeroy & Boch-whirlpool wordt volgens standaarden gemaakt en getest, om kans op elektrische schokken te minimaliseren. Een onjuiste elektronische installatie kan ertoe leiden dat de veiligheid van de whirlpool niet meer kan worden gegarandeerd en de kans bestaat op elektrische schokken, letsel en zelfs overlijden. Daarnaast kan een onveilige installatie storingen in de whirlpoolaggregaten en zelfs brand veroorzaken.

Belangrijke technische informatie

Elektrische spanning: Definities

In dit kader staat de term 120 V voor het spanningsbereik tussen 110 en 120 V, en 230 V voor het spanningsbereik tussen 220 en 240 V.

Kabelverbindingen: Het apparatuur moet permanent zijn aangesloten (met uitzondering van Amerikaans/Canadese bedrade modellen met 120 V~/60 Hz).

Schakelplan: Lees de hierna volgende aanwijzingen door en ga na welk van de schakelplannen van toepassing is (120V ~/60 Hz, bedrade modellen; 120 V~/60 Hz, permanent aangesloten modellen; 230 V~/60 Hz, permanent aangesloten modellen of 230 V~/50 Hz, permanent aangesloten modellen).

Dwarsdoorsnede en type voedingskabel: De dwarsdoorsnede van de benodigde stroomvoorziening naar de whirlpool is afhankelijk van de lengte van de bedrading. Laat de installatie over aan een erkende elektricien. De installatie van de whirlpool moet plaatsvinden in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften ten aanzien van elektrische installaties. Gebruik koperen bedrading; Het gebruik van aluminium bedrading is niet toegestaan.

Locatie van de whirlpool

Elektrische leidingen (bovenleidingen): Conform de voorgeschreven wetgeving voor elektrische installaties moet u de whirlpool zowel horizontaal als ook verticaal op een minimale afstand van stroomkabels plaatsen.

Hoofdschakelaar: In de vaste bedrading van uw whirlpool moet een schakelaar worden geïnstalleerd, in overeenstemming met de geldende nationale en lokale wetgeving. Voor zover de wetgeving dit toelaat, kan in plaats van een hoofdschakelaar ook een aardlekschakelaar worden gebruikt, als deze dezelfde functie vervult.

Stopcontacten, schakelaars en apparaten: Conform de voorgeschreven wetgeving voor elektrische installaties moet u de whirlpool zowel horizontaal als ook verticaal op een minimale afstand van stopcontacten, schakelaars en andere elektrische apparaten plaatsen.

Conform de voorgeschreven wetgeving voor elektrische installaties moet het besturingssysteem in de whirlpool worden aangesloten op alle metalen apparaten, vlakken, objecten, leidingen en buizen die zich binnen de maximale afstand bevinden. De aarding moet worden verbonden met de aardklem op de buitenkant van de besturingskast en alle genoemde metalen onderdelen.

Toegang tot het technisch compartiment: Controleer dat de whirlpool zo is geplaatst dat de toegang tot het technisch compartiment niet wordt geblokkeerd.

Aardlekschakelaar: Conform de voorgeschreven wetgeving voor elektrische installaties moeten alle whirlpools en bijbehorende elektronische onderdelen worden aangesloten op een aardlekschakelaar in de zekeringenkast of bij de hoofdschakelaar.

WAARSCHUWING: Het ontbreken of omzeilen van de aardlekschakelaar kan ertoe leiden dat eventuele schade niet onder de garantie van de whirlpool valt. Bij het installeren van de aardlekschakelaar moeten alle stroomkabels, met uitzondering van de groene aarde, maar met inbegrip van de nulleider, door de aardlekschakelaar lopen. De nulleider moet in geen geval worden overgeslagen. Als de nulleider word overgeslagen, resulteert in in een onbalans in de stroomvoorziening, wat de aardlekschakelaar activeert. Zie ook het aardlekschakelplan of neem contact op met een erkende installateur of Villeroy & Boch-dealer.

VERPLICHTE TESTPROCEDURE: Wanneer u de whirlpool voor het eerst heb gevuld en wilt gaan gebruiken en voor elk volgende gebruik moet de aardlekschakelaar als volgt worden getest:

Stap 1: Druk op de testknop van de aardlekschakelaar. De whirlpool zou uit moeten slaan.

Stap 2: Druk na 30 seconden op de resetknop en controleer of de whirlpool weer van stroom wordt voorzien.

Reageert de aardlekschakelaar niet zoals hier beschreven, dan kan er een storing zijn, en bestaat het risico op een elektrische schok. In dat geval moet u de aardlekschakelaar van de whirlpool uitzetten en de whirlpool pas weer gebruiken zodra de storing is gerepareerd door een erkende installateur of de Villeroy & Boch-dealer.

Eigen vermogensschakelaar: De stroomvoorziening naar de whirlpool moet beschikken over een geschikte schakelaar of vermogensschakelaar. Of het nu gaat om een bedrade whirlpool met 120 V~/60 Hz of permanent aangesloten whirlpool met 120 V~/60 Hz, 230 V~/60 Hz of 230 V~/50Hz, de schakelaar voor de stroomvoorziening naar de whirlpool mag alleen hiervoor worden gebruikt, en er mogen geen andere stopcontacten, stroomsnoeren of elektrische apparaten op aangesloten zijn.

Elektriciteitsbuis: Elke Villeroy & Boch-whirlpool beschikt over een eigen elektriciteitsbuis die kan worden gebruikt voor de stroomvoorziening naar de besturingskast. De elektriciteitsbuis bevindt zich in de hoek linksvoor van de whirlpool (als u voor het display van de whirlpool staat).

Maximaal 12 V op onder spanning staande onderdelen: de spanning op voor gebruikers toegankelijke delen mag niet hoger zijn dan 12 V.

Omvormen naar 230 V~/60 Hz 30 A: Als een stroomsterkte van 50 A niet wordt aangeboden, kan een erkende Villeroy & Boch-dealer of elektricien uw whirlpool eenvoudig omvormen naar 30 A (informatie over het omvormen vindt u in de besturingskast). Let erop dat de whirlpool die is omgevormd tot 30 A alleen water kan opwarmen als pomp 1 met een lager, en niet een hoger toerental draait. Deze beperking is in de meeste klimaten en voor toepassing in huis aanvaardbaar.

Ombouwmogelijkheden bij gebruik bij 230 V~/50 Hz: Als een stroomsterkte van 32 A niet wordt aangeboden, kan een erkende Villeroy & Boch-dealer of elektricien uw whirlpool eenvoudig omvormen naar een één- of tweefasige stroomtoevoer van 16 A x2. Meer informatie over het ombouwen volgens de vermelde configuratie vindt u in de besturingskast van de whirlpool.

230 V~/50 Hz 16 A eenfasige stroomtoevoer: Let erop dat de whirlpool die is omgevormd tot 16 A alleen water kan opwarmen als circulatiepomp met een lager, en niet een hoger toerental draait. Deze beperking is in de meeste klimaten en voor toepassing in huis aanvaardbaar.

230 V~/50 Hz 16 A tweefasige stroomtoevoer: De whirlpool werkt exact als bij een eenfasige 32 A stroomtoevoer, behalve dat de toevoer is opgesplitst in twee aparte toevoeren van 16 A.

400 V~/50 Hz 16 A x 30, toevoer met 3 afzonderlijke nulleiders: De whirlpool werkt exact als bij een 32 A stroomtoevoer, behalve dat de toevoer is opgesplitst in drie aparte toevoeren van 16 A met drie afzonderlijke nulleiders.

Nieuwe installatie en vervanging: Deze instructies gelden voor zowel nieuwe installaties als bij het verplaatsen of vervangen van een whirlpool.

Spanningstransformator 120 V~/60 Hz of 230 V~/60 Hz

Whirlpools met een pomp kunnen worden uitgerust met een spanningstransformator (model BF03). Afhankelijk van de geïnstalleerde pomp zorgen maken deze BF03-transformatoren het mogelijk de whirlpool te laten draaien op 120 V~/60 Hz of 230 V~/60 Hz.

120 V~/60 Hz-pomp: Whirlpools, die zijn uitgerust met een 120 V~/60 Hz-pomp, kunnen bij 120 V~/60 Hz bedraad, bij 120 V~/60 Hz permanent of bij 230 V~/60 Hz permanent worden aangesloten.

120 V~/60 Hz, bedrade aansluiting: Deze optie is alleen mogelijk als de whirlpool af fabriek zowel met een 120 V~/60 Hz-pomp alsook met een 120 V~/60 Hz-stroomkabel werd besteld. Wordt de whirlpool aangesloten op een ander type stroomkabel, dan kan dit onveilige situaties opleveren en kan de garantie vervallen. Bedraad aangesloten whirlpools zijn in de fabriek al omgebouwd naar 120 V~/60 Hz en worden geleverd met een 4,57 m lange stroomkabel (maximaal toegestane lengte) die op de whirlpool is aangesloten. Deze in de fabriek aangesloten stroomkabel beschikt over een ingebouwde aardlekschakelaar.

BELANGRIJK: Om gevaarlijke situaties te voorkomen mogen de kabels alleen worden vervangen door speciale kabelsets die verkrijgbaar zijn bij de fabrikant zelf, bij de dealer of vergelijkbare erkende installatiebedrijven.

Bij de bedraad aangesloten whirlpools met 120 V~/60 Hz moet de in de fabriek aangesloten stroomkabel met ingebouwde aardlekschakelaar worden aangesloten aan een geaard, eenfasige stroomcircuit/stekkerdoos met 120 V~/60 Hz en 20 A. Dit stroomcircuit mag alleen voor de whirlpool en geen andere elektrische apparatuur worden gebruikt, om storingen in de whirlpool te voorkomen. Om veiligheidsredenen moet de stekkerdoos waarop de whirlpool wordt aangesloten zich op de toegestane minimumafstand bevinden, conform de geldende nationale en lokale wetgeving voor elektrische installaties. De installatie van de whirlpool moet plaatsvinden in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften ten aanzien van elektrische installaties.

Whirlpool vullen voor het aanzetten: Voordat u de stroomtoevoer naar de whirlpool aanzet, moet het bad worden gevuld tot het aanbevolen niveau (zie de checklist voor het vullen).

Overstroombeveiliging: Het apparaat dient te worden uitgerust met een overstroombeveiliging met een nominale afschakelstroom van niet meer dan 30mA.

WAARSCHUWING: Het gebruik van verlengkabels is niet toegestaan. Villeroy & Boch LC geeft in geen enkele situatie toestemming tot het gebruik van verlengkabels. Door het gebruik van een verlengkabel vervalt de garantie voor de whirlpoolaggregaten. Daarnaast wordt gebruikers hierdoor blootgesteld aan extra brandgevaar, het risico van een elektrische schok of gevaar voor lijf en leven.

120 V~/60 Hz, permanente aansluiting: Voor zover uw whirlpool door de fabriek niet met een 120 V~/60 Hz-stroomkabel wordt geleverd, zijn de technische aggregaten geschikt voor gebruik bij 230 V~/60 Hz (ook indien de whirlpool is uitgerust met een 120 V~/60 Hz-pomp). Voor een aansluiting op 120 V~/60 Hz moeten de onderdelen van de whirlpool worden omgebouwd van 230 V~/60 Hz naar 120 V~/60 Hz. Meer informatie voor het ombouwen vindt u in het schakelplan in de besturingskast (in het technisch compartiment van de whirlpool).

Permanent aangesloten whirlpools met 120 V~/60 Hz vereisen een aardlekschakelaar, driepolig (fase 1, nulleider en aarde), eenfasig eigen stroomcircuit met 120 V~/60 Hz, 20 A. Dit stroomcircuit mag alleen voor de whirlpool en geen andere elektrische apparatuur worden gebruikt, om storingen in de whirlpool te voorkomen. De installatie van de whirlpool moet plaatsvinden in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften ten aanzien van elektrische installaties.

230 V~/60 Hz, permanente aansluiting: Ook als de whirlpool is uitgerust met een 120 V~/60 Hz-pomp, is de whirlpool ingesteld op 230 V~/60 Hz, voor zover hij niet bij de fabriek is besteld met een aangesloten 120 V~/60 Hz-stroomkabel. In dat geval moeten de aggregaten van de whirlpool worden omgebouwd van 120V~/60 Hz naar 230 V~/60 Hz. Meer informatie voor het ombouwen vindt u in het schakelplan in de besturingskast (in het technisch compartiment van de whirlpool).

Permanent aangesloten whirlpools met 230 V~/60 Hz vereisen een aardlekschakelaar, vierpolig (fase 1, fase 2, nulleider en aarde), eenfasig eigen stroomcircuit met 230 V~/60 Hz, 50 A.

Dit stroomcircuit mag alleen voor de whirlpool en geen andere elektrische apparatuur worden gebruikt, om storingen in de whirlpool te voorkomen. De installatie van de whirlpool moet plaatsvinden in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften ten aanzien van elektrische installaties.

230 V~/60 Hz-pomp: worden aangesloten met een pomp met 230 V~/60 Hz, mogen alleen maar via een permanente verbinding worden aangesloten. 230 V~/60 Hz, permanente aansluiting: Uw whirlpool is alleen geschikt voor gebruik bij 230 V~/60 Hz.

Permanent aangesloten whirlpools met 230 V~/60 Hz vereisen een aardlekschakelaar, vierpolig (fase 1, fase 2, nulleider en aarde), eenfasig eigen stroomcircuit met 230 V~/60 Hz, 50 A.

Dit stroomcircuit mag alleen voor de whirlpool en geen andere elektrische apparatuur worden gebruikt, om storingen in de whirlpool te voorkomen. De installatie van de whirlpool moet plaatsvinden in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften ten aanzien van elektrische installaties.

230 V~/60 Hz-aggregaten (model BF05 - Amerikaanse/Canadese whirlpools met twee pompen)

Alle whirlpools zonder spanningstransformator zijn uitgerust met aggregaten met 230 V~/60 Hz (model BF05). Deze aggregaten zijn alleen geschikt voor gebruik bij 230 V~/60 Hz.

Permanent aangesloten whirlpools met 230 V~/60 Hz vereisen een aardlekschakelaar, vierpolig (fase 1, fase 2, nulleider en aarde), eenfasig eigen stroomcircuit met 230 V~/60 Hz, 50 A. Dit stroomcircuit mag alleen voor de whirlpool en geen andere elektrische apparatuur worden gebruikt, om storingen in de whirlpool te voorkomen. De installatie van de whirlpool moet plaatsvinden in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften ten aanzien van elektrische installaties.

230 V~/50 Hz-aggregaten (model BF04 - alle Europese whirlpools)

Deze whirlpools zijn uitgerust met zowel pompen met 230 V~/50 Hz alsook aggregaten met 230 V~/50 Hz (model BF04). Whirlpools met 230 V~/50 Hz-aggregaten kunnen alleen worden gebruikt bij een stroomtoevoer van 230 V~/50 Hz.

Permanent aangesloten whirlpools met 230 V~/50 Hz vereisen een met een aardlekschakelaar beschermde, eenfasige 32A-voeding, eenfasige 16A-voeding of tweefasige 16A-voeding met 400 V 16 A x 30, 3 N via een eigen stroomcircuit. Dit stroomcircuit mag alleen voor de whirlpool en geen andere elektrische apparatuur worden gebruikt, om storingen in de whirlpool te voorkomen. Meer informatie voor het ombouwen vindt u in het schakelplan in de besturingskast (in het technisch compartiment van de whirlpool). De installatie van de whirlpool moet plaatsvinden in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften ten aanzien van elektrische installaties.