Page 6 - Badkamerwerelden
P. 6

The Style of Villeroy&Boch

                       INNOVATIE                            ontdekken            Het resultaat van het werk van onze afdeling Research&Development

              kunt u elke dag opnieuw beleven: onze innovatieve producten en


               oplossingen met veel aandacht voor detail maken elke minuut in

                           de badkamer tot een waar genoegen.
                  Veel wat er in de badkamer als vanzelfsprekend wordt  Maar de eisen aan comfort en functionaliteit, design en
                  beschouwd, is het resultaat van onze zoektocht naar betere  hygiëne nemen toe. En ook de techniek ontwikkelt zich

                  oplossingen. Met frisse ideeën, uiterst moderne techniek  verder. Daarom werken wij er nu al aan de badkamer
                  en al onze kennis slagen wij er al vele decennia lang in de  voor u nóg mooier en beter te maken. Zo kunnen wij
                  badkamer steeds comfortabeler te maken. Dat begint bij  nu een van onze nieuwste ontwikkelingen aan u presen-
                  aangename materialen als Quaryl® en gaat gestaag door  teren: TitanCeram. Een hoogwaardig materiaal waarmee

                  met innovatieve designs. Van vuilafstotend oppervlak  uitzonderlijk fijn en stabiel badkamersanitair kan worden
                  tot waterbesparend closet, u vindt bij Villeroy&Boch veel  gemaakt en dat volledig nieuwe designmogelijkheden biedt.
                  baanbrekende producten die u een zorgeloos en veilig  Ontdek de talrijke innovaties van Villeroy&Boch en ervaar
                  gevoel geven.                   meer over de toekomst van de badkamer.
     6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11