LIEBE DEINE ZEITLOVETHEMOMENTLOVETHEMOMENTSAVOURELINSTANTLOVETHEMOMENTVIVIOGNIMOMENTOAMATUMOMENTOPOKOCHAJTWÓCZASJЦЕНИТЕ СВОЕВРЕМЯ

Prijsvraag “Kookcursus met Olaf Baumeister“

Deelnamevoorwaarden

Organisator van de prijsvraag “Kookcursus met Olaf Baumeister“ is Villeroy & Boch AG, Saaruferstraße 1-3, 66693 Mettlach.

De prijsvraag begint op 11-1-2019 en eindigt op 17-3-2019 om 24 uur Midden-Europese tijd.

§ 1 Deelnemers

 1. Deze gratis prijsvraag is toegankelijk voor alle meerderjarige personen woonachtig in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Nederland, Luxemburg, Noorwegen en Zweden. Per persoon is slechts één deelname aan de prijsvraag mogelijk.
 2. Medewerkers van Villeroy & Boch en hun familieleden zijn van deelname uitgesloten.
 3. Om te kunnen deelnemen aan de actie is het absoluut noodzakelijk dat alle persoonsgegevens naar waarheid worden verstrekt, Anders kan uitsluiting van deelname aan de prijsvraag plaatsvinden. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens.
 4. De deelname zelf is gratis en niet afhankelijk van de aankoop van enig product of het gebruik van enige dienst.

§ 2 Uitvoering en afhandeling

 1. Deelname aan de prijsvraag vloeit voort uit aanmelding voor de Villeroy & Boch nieuwsbrief en het inzenden van de volledige deelnameverklaring. Met het klikken op de Verzenden-knop accepteert u deze deelnamevoorwaarden en bevestigt u dat aan alle voorwaarden voor deelname is voldaan.
 2. De winnaar wordt willekeurig bepaald.

  1e prijs: Een kookcursus met sterkok Olaf Baumeister voor twee personen in Villa Wesco inclusief een overnachting met ontbijt in een tweepersoonskamer in Hotel Seegarten in het Sauerland, Duitsland.

  De reiskosten worden tot maximaal 2 x 200 € tegen bewijs (0,30 euro/km bij reizen met de auto) terugbetaald.

  De tegoedbon voor de kookcursus met Olaf Baumeister kan worden ingewisseld tot 31-12-2019. De mogelijke datums zijn te vinden onder www.villa-wesco.de/de/kochen-und-grillen/koch-und-grillkurse/kochkurse. Geef ons de door u gewenste datum door, zodat we de kookcursus en het hotel voor u kunnen reserveren.

  Andere prijzen:

  • 11 Villeroy & Boch tegoedbonnen ter waarde van 100 €*
  • 100 Villeroy & Boch tegoedbonnen ter waarde van 50 €*

   

  * In te wisselen tot 31-12-2019 in de Villeroy & Boch Online Shop en bij alle deelnemende Houses of Villeroy & Boch en Villeroy & Boch Factory Outlets. Gedeeltelijk inwisselen niet mogelijk. Alleen in het betreffende land inwisselbaar.

 3. De winnaars worden onder alle deelnemers tot uiterlijk 30-4-2019 willekeurig uitgeloot en krijgen vervolgens per e-mail bericht. Wanneer de winnaar zich niet binnen twee weken na bekendmaking van de prijs meldt, vervalt het recht op de prijs en wordt er een nieuwe winnaar uitgeloot volgens dezelfde procedure en ontvangt deze bericht.
 4. De organisatie is in handen van Villeroy & Boch na de trekking van de prijs in overleg met de winnaar, omdat het om een flexibele reisdatum gaat en de overnachting moet worden geboekt.
 5. De deelnemers verklaren zich ermee akkoord dat hun naam en woonplaats in geval van het winnen van de prijs op de website van Villeroy & Boch en op de Villeroy & Boch Facebook-fanpage worden gepubliceerd.

§ 3 Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Voor schade (met uitzondering van schending van leven, lichaam en gezondheid) is Villeroy & Boch uitsluitend aansprakelijk voor zover schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid of schuldig verzuim van wezenlijke contractverplichtingen door Villeroy & Boch, hun medewerkers of hun hulppersoneel. Dit geldt ook voor schade die voorkomt uit verzuim van verplichtingen bij contractonderhandelingen en de uitvoering van ongeoorloofde handelingen. Een verdergaande aansprakelijkheid met betrekking tot schadevergoeding is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid is, behalve bij schade die wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, bij schending van wezenlijke contractverplichtingen of bij schending van leven, lichaam en gezondheid door Villeroy & Boch, hun medewerkers of hun hulppersoneel begrensd tot de bij de contractovereenkomst normaal gesproken te voorspellen schade en voor het overige wat de hoogte betreft beperkt tot de typisch geldende te voorspellen schade. Dit geldt ook voor indirecte schade, met name misgelopen winst.
 3. De bepalingen van de productaansprakelijkwetgeving blijven onverlet.

§ 4 Voortijdige beëindiging van de prijsvraag

Villeroy & Boch behoudt zich het recht voor de prijsvraag te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging en zonder vermelding van redenen te onderbreken of te beëindigen. Van dit recht kan de firma Villeroy & Boch vooral gebruikmaken wanneer een correct verloop van de prijsvraag om technische of juridische redenen niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van een hacker-aanval op de website van de prijsvraag. De deelnemers kunnen op grond hiervan geen aanspraken doen gelden.

§ 5 Privacyverklaring voor deelname aan de prijsvraag

 1. Om aan de prijsvraag te kunnen deelnemen is het noodzakelijk dat de deelnemer/deelneemster de bij registratie gevraagde persoonsgegevens over zichzelf opgeeft.
 2. Villeroy & Boch zal de door de deelnemer/deelneemster verstrekte gegevens t.b.v. de uitvoering van de prijsvraagactie verzamelen, verwerken en gebruiken.
 3. Extra informatie over het thema bescherming van persoonsgegevens, met name voor de verzameling en het gebruik van hun gegevens bij het bezoek van onze website, ontvangt u ook in de algemene informatie over privacybescherming van Villeroy & Boch op: http://villeroyboch.com/privacy.

§ 6 Slotbepalingen

 1. Het is niet mogelijk de prijs in contanten te laten uitbetalen of om te ruilen tegen een andere prijs.
 2. Het recht op een prijs is niet overdraagbaar.
 3. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 4. Op deze overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht. Dwingende bepalingen van het land waarin de consument gewoonlijk verblijft worden hierdoor niet aangetast.