Mogen tegels van dezelfde kleur maar met verschillende nuances met elkaar worden gecombineerd?

Keramische tegels worden gemaakt van natuurlijke grondstoffen en zijn binnen de normeisen onderhevig aan zekere schommelingen in het oppervlak. Er ontstaan geringe verschillen in kleur, decorpatroon, structuur, glans of oppervlakteruwheid. Bij veel tegelseries is echter een gelijkmatige optische indruk gewenst en nuanceverschillen werken storend op vloer of wand. Daarom worden deze tegels (slechts eerste keus) gesorteerd op zogeheten kleurnuances, gemarkeerd en gescheiden verpakt. De nuance wordt aangegeven met een getal van twee cijfers en een letter, bijv. 45 X. Wij adviseren om tegels met verschillende nuances niet bij elkaar te leggen. Om de nog aanwezige uiterst geringe kleurverschillen binnen een nuance over de hele vloer of wand gelijkmatig te verdelen, moeten de pakken vóór het leggen worden gecontroleerd en vervolgens gemengd, dat wil zeggen dat er wisselend uit meerdere pakketten wordt betegeld.

Bij sommige tegelseries, vooral bij vloertegels, hoort een zeker kleurenspel in het oppervlak bij het karakter van de tegelserie en wordt dit bewust bewerkstelligd. Dat wil zeggen, uitgaande van een gemiddelde kleurnuance en helderheid (nuance-aanduiding) behoren bewust tegels met hiervan afwijkende kleurnuances, structuren en helderheden tot het tegelbeeld en worden met elkaar gecombineerd gelegd. Nuanceverschillen zijn dus gewenst en geen reden voor reclamatie. Voor een afwisselende, evenwichtige totaalindruk is het bij deze tegelseries ook raadzaam om vóór de betegeling de pakken te controleren en gemengd te leggen. Let er bij gebruik van basistegels en decortegels uit één en dezelfde serie op dat de nuance-aanduidingen overeenstemmen. De eerste twee cijfers zijn altijd aanwezig en moeten gelijk zijn. Bij decors zijn niet altijd letters aangegeven. Zo ja, dan moeten ook deze overeenstemmen.