Bij de afgebeelde Villeroy & Boch producten gaat het om gelicentieerde producten van het bedrijf SWISS KRONO GROUP, Lucerne, Zwitserland

Garantie

Kwaliteit uit principe

De vloeren van Villeroy & Boch voldoen niet alleen aan de vereiste normen, ze overtreffen deze zonder uitzondering. Dit is mogelijk vanwege het feit dat Villeroy & Boch vloeren van de boom tot en met het afgewerkte paneel volledig geïntegreerd worden geproduceerd en uitgebreid worden gecontroleerd en gemeten. Daarom kunnen er voor Villeroy & Boch vloeren garanties worden gegeven die de wettelijke garantiebepalingen ruimschoots overtreffen.

Wij geven de koper op Villeroy & Boch vloeren, naast de volledig toepasselijke wettelijke garantiebepalingen, een aanvullende garantie geldig vanaf de datum van aankoop op de slijtvastheid van het oppervlak van Villeroy & Boch laminaatvloeren op basis van de volgende bepalingen:

 


GARANTIEVOORWAARDEN

Villeroy & Boch laminaatvloeren die ondanks zichtbare gebreken worden gelegd, zijn uitgesloten van de garantie. Villeroy & Boch laminaatvloeren moeten volgens de leg-instructies professioneel worden gelegd in droge ruimtes conform de betreffende belastingsklasse. Slijtageplekken moeten op een oppervlakte van minimaal 1 cm2 duidelijk zichtbaar zijn; met name de decoratieve laag moet volledig weggesleten zijn. Slijtageplekken aan de randen van het element en schade veroorzaakt door buitengewone en onjuiste, met name mechanische belastingen zijn uitgesloten van de garantie. Villeroy & Boch laminaatpanelen moeten vóór en tijdens het leggen op eventuele defecten worden geïnspecteerd. Om de garantie te behouden, moeten Villeroy & Boch laminaatvloeren in overeenstemming met de onderhoudsinstructies regelmatig worden gereinigd en onderhouden. Eventuele garantieclaims moeten binnen 30 dagen nadat de slijtage is vastgesteld en met overleggen van de originele factuur bij de dealer worden ingediend. Wij hebben het recht om de betreffende vloer ter plaatse te inspecteren om garantieclaims te controleren.

GARANTIE

In garantiegevallen bieden wij een vervanging van de beschadigde elementen. Als de betreffende Villeroy & Boch laminaatvloer niet meer leverbaar is, kan de koper vervanging van vergelijkbare kwaliteit uit het actuele assortiment van Villeroy & Boch kiezen. Omdat ervan wordt uitgegaan dat een laminaatvloer op jaarbasis 10% van de waarde verliest vanwege het gebruik, maakt Villeroy & Boch een vervangende levering afhankelijk van een dienovereenkomstige bijbetaling van de klant. Indien een gelijkwaardige vervanging niet beschikbaar is, kan de koper een vergoeding in contanten eisen. In dit geval verlaagt Villeroy & Boch het bedrag van de vergoeding met 10% voor elk jaar dat de Villeroy & Boch laminaatvloer is gebruikt. Aansprakelijkheid voor verdere schade, met name gevolgschade, zoals kosten met betrekking tot met het leggen en demonteren en het transport van beschadigde Villeroy & Boch laminaatvloeren en aansprakelijkheid voor financiële verliezen is uitgesloten.