Zo maakt u uw spabad winterklaar (geen gebruik gedurende langer dan zes weken)

Als u de whirlpool gedurende langer dan zes weken niet wilt gebruiken of als er niemand is die de whirlpool eens per week kan verzorgen, dient u hem winterklaar te maken. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

WAARSCHUWING: Voordat u uw spabad winterklaar maakt, moet het erin aanwezige water een schokbehandeling ondergaan (vgl. in dit verband de instructies onder “Chemisch wateronderhoud”). Door de schokbehandeling wordt de groei van bacteriën, algen en schimmels afgeremd in al die leidingdelen die ook na het aftappen van het water gedurende een langere periode van de buitenbedrijfstelling mogelijkerwijze nog restwater bevatten.

Stap 1: Tap het water af.
Stap 2: Draai de aftapschroef/aftapschroeven van de pomp(en) en alle PVC leidingsverbindingen los en open de pomp-ontluchtingsventielen in het apparaatvak. Zodra de whirlpool na de winter weer in gebruik wordt genomen: draai de aftapschroeven weer aan, bevestig de koppelingen en sluit de ontluchtingsventielen weer.
Stap 3: Reinig de gehele whirlpool. 
Stap 4: Verwijder de filterpatroon en reinig deze. Laat de filter helemaal drogen en bewaar hem op een droge plek.
Stap 5: Zet de whirlpoolkap vast met het borg- en afsluitsysteem.
Leg in gebieden waar rekening gehouden moet worden met zware sneeuwval, een grote multiplexplaat o.i.d. op de whirlpoolkap, om deze te beschermen tegen het gewicht van de sneeuw. Na zware sneeuwval moet de sneeuw van de afdekklep worden geruimd.
WAARSCHUWING: Om te voorkomen dat water tussen de aanzuigopening in de bodem en de filterleiding ingesloten raakt, sluit u de schijfklep die naar de filter leidt (deze bevindt zich vóór de pomp). Met een nat-/droogzuiger verwijdert u het resterende water uit de leiding. Steek hiervoor het uiteinde van de zuiger over de filteropening heen. Verwijder bij een whirlpool met twee pompen eerst één filter en zuig het water eruit. Als alternatief kunt u antivriesmiddel voor campers in de filteropening gieten (tussen 4,55 en 9,09 liter).
AANWIJZING:  Antivriesmiddel voor campers en caravans is niet giftig en hoeft niet eerst te worden verwijderd op het moment dat de whirlpool weer in gebruik wordt genomen.

Hernieuwde ingebruikname van de whirlpool na de winter

Voor de ingebruikneming van het spabad na een langere periode van buitenbedrijfstelling gaat u te werk in de omgekeerde volgorde van het winterklaar maken van de whirlpool. Vul de whirlpool tot aan de watermeter.

WAARSCHUWING: Na de whirlpool opnieuw te hebben gevuld moet het verse whirlpoolwater een schokbehandeling ondergaan. Onder “Chemisch wateronderhoud” vindt u de desbetreffende aanwijzingen en informatie.
Het kan gebeuren dat u de whirlpool in bepaalde perioden van het jaar zelden gebruikt. Ga in zulke gevallen als volgt te werk:

Geen of slechts gering gebruik gedurende minder dan twee weken
U hoeft geen actie te ondernemen.

Geen gebruik gedurende een periode van twee tot zes weken
Als het spabad minstens twee weken lang niet wordt gebruikt, verlaag dan de temperatuur tot de laagste stand (26°C) of schakel de sluimermodus in. Door een lagere temperatuur verlaagt u de exploitatiekosten. Vergeet niet de temperatuur ongeveer 4 uur vóór gebruik weer hoger te zetten om de whirlpool tot 38°C te verwarmen.

BELANGRIJKE AANWIJZING: Ook in tijden waarin u uw spabad in het geheel niet of slechts zelden gebruikt, mag u het wateronderhoud (vgl. de aanwijzingen in het hoofdstuk ‘Chemisch wateronderhoud’) niet verwaarlozen. 
AANWIJZING: Zorg ervoor dat in tijden waarin de whirlpool niet wordt gebruikt, iemand wekelijks visueel controleert of de whirlpool naar behoren werkt, en het whirlpoolwater volgens de aanwijzingen onder ‘Chemisch wateronderhoud’ behandelt. Het verwaarlozen van controle en onderhoud kan leiden tot corrosie, vlekvorming en/of kalkresten in whirlpool en technische aggregaten. In vorstperiodes kan een whirlpool die storingen vertoont, als gevolg van ijsafzetting binnen de whirlpool schade aan de leidingen of aggregaten oplopen. Als een wekelijkse controle en verzorging van uw spabad niet mogelijk is, moet u overwegen hem winterklaar te maken.
In regio’s waarin de temperaturen onder –15°C kunnen zakken, wordt aanbevolen een 5 cm dikke plaat van isolatiemateriaal of een deken aan de achterzijde van de deur van het apparaatvak te bevestigen. 

BELANGRIJKE AANWIJZING: Zodra de buitentemperaturen overdag 15,6°C bereiken, moet deze isolatie weer worden verwijderd om oververhitting van de aggregaten te voorkomen.
Reiniging en bescherming van de hoofdsteunen
Reinig alle hoofdsteunen regelmatig met milde zeep, water en een schone doek. Gebruik voor het behoud van weerstandsvermogen en glans van het product eens per maand een niet op aardolie gebaseerd product als bijv. 303 Aerospace Protectant van de producent 303 Products, Inc.
AANWIJZING: Een verkleuring van de hoofdsteunen is toe te schrijven aan een ondeskundige chemische waterbehandeling en wordt niet gedekt door de Villeroy & Boch garantie.

Whirlpool schoonzuigen
Af en toe hoopt zich op de bodem van het bad vuil op, afkomstig van opgewaaid stof, bomen en whirlpoolgebruikers. Het filtersysteem verwijdert kleinere vuildeeltjes, maar te grote of zware verontreinigingen moeten worden verwijderd met een whirlpoolzuiger. Indien u niet beschikt over zo’n zuiger, kunt u terecht bij uw erkende Villeroy & Boch speciaalzaak.
Weliswaar vindt u hieronder de basisonderhoudsinstructies, maar wij verzoeken u toch ook vooral de bij de afdekking gevoegde aanwijzingen van Sunstar in acht te nemen. Sunstar biedt uitvoerige informatie over het onderhoud van uw whirlpoolkap en wat u moet doen om garantie op de kap te behouden.

WAARSCHUWING: Een niet of ondeskundig beveiligde kap kan een veiligheidsrisico voor kinderen vormen en bovendien schade of letsel veroorzaken, bijv. wanneer hij door de wind wordt weggeblazen. Verwijder vóór gebruik van de whirlpool steeds de volledige kap.
BELANGRIJKE AANWIJZING: Ga niet op de kap zitten of staan en zet er ook geen voorwerpen op die hem zouden kunnen beschadigen. Sneeuwophopingen van meer dan 5 cm moeten voorzichtig verwijderd. Gebruik uitsluitend door Sunstar Enterprises aanbevolen reinigingsmiddelen. Zet de kap van de whirlpool – ongeacht of de whirlpool leeg is of gevuld met water – steeds met alle sluitingen vast als de whirlpool niet wordt gebruikt. Neem bij een schokbehandeling van uw whirlpoolwater telkens de aanwijzingen over de verzorging van de kap in acht (zie onder ‘Schokbehandeling’).

Reiniging van de whirlpoolkap
Reinig de whirlpoolkap minstens eens per maand.

Stap 1: Verwijder de kap en leg hem op een egaal, schoon oppervlak in de buurt van een tuinslang.
Stap 2: Spoel de kap af om losse verontreinigingen te verwijderen.
Stap 3: Reinig de bovenkant (vinyl) van de kap met een mild afwasmiddel en een zachte borstel. Wrijf de kap met zorgvuldige cirkelvormige bewegingen schoon en zorg ervoor dat deze pas opdroogt nadat u hem opnieuw met water hebt afgespoeld.
Stap 4: Spoel daarna de kap zorgvuldig af en droog deze met een schone doek.
Stap 5: Gebruik voor de verzorging van de kap geen producten op basis van aardolie, maar zadelzeep volgens de aanwijzingen van de producent.
Stap 6: Veeg en spoel verontreinigingen aan de onderkant van de kap schoon.
Stap 7: Plaats de kap er weer op en zet de sluitingen vast.

AANWIJZING: Gebruik voor de verwijdering van boomsappen aanstekerbenzine; ga er echter zuinig mee om. Behandel de plek vervolgens onmiddellijk met zadelzeep.
De EternaWood™ ombouwonderdelen zijn ontworpen voor jarenlang onderhoudsvrij gebruik. Gebruik voor de normale reiniging een mild afwasmiddel. Om hardnekkige vlekken te verwijderen, Neem contact op met uw erkende Villeroy & Boch speciaalzaak, die u graag van dienst is.
Indien de chemische waterbehandeling gedurende langere tijd is verwaarloosd, moet eventueel al het water worden vervangen en de achterzijde van elke JetPak™ worden gereinigd. Gebruik hiervoor een zachte borstel en een oppervlaktereiniger voor whirlpools. Verontreinigingen die zich eventueel hebben opgehoopt aan de achterzijde van een JetPak™, moeten voorzichtig worden verwijderd. Instructies voor de reiniging van het acryloppervlak van de JetPaks™ zijn te vinden onder “Verzorging van het whirlpoolbad”.
Basisreiniging
Voor de normale reiniging gebruikt u een mild afwasmiddel (bijv. Ivory®) of een vensterreiniger (bijv. Windex®). Hardnekkige vlekken kunt u behandelen met een mild vloeibaar schoonmaakmiddel als Softscrub® of een mild reinigingsmiddel als Spic And Span®. Breng deze reinigingsmiddelen op met een zachte vochtige doek of spons. Spoel daarna het bad goed af en droog hem met een schone doek. Als u kalkvlekken wilt reinigen, lichte krassen wilt verwijderen of uw whirlpoolbad wilt beschermen, neem dan contact op met uw erkende Villeroy & Boch speciaalzaak.

Reiniging van de schuimlijn
In de loop der tijd komen resten van badoliën, lotions en haarspray op het wateroppervlak van uw spabad terecht; het is heel normaal dat deze zich afzetten langs de waterlijn aan de binnenzijde van het bad. Dit afgezette vuil kan met een oppervlaktereiniger voor whirlpools o.i.d. eenvoudig worden verwijderd. Gebruik geen reinigingsmiddelen die sop in het water achterlaten.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat alcohol, aceton (nagellakremover), nagellak, chemische oplosmiddelen, lakverdunner, benzine, dennenolie, schuurmiddel of overige huishoudelijke chemicaliën – met uitzondering van de hierboven genoemde middelen – nooit in contact komen met het oppervlak van uw spabad. Het gebruik van deze chemicaliën kan ertoe leiden dat de garantie  vervalt.
Aan de voorzijde van de ozonreiniger (optioneel) bevindt zich een indicatielampje. Om te controleren of de ozonreiniger correct functioneert, kunt u zich ervan vergewissen dat dit indicatielampje brandt als de filterpomp een tijdje loopt nadat hij automatisch is ingeschakeld.

BELANGRIJKE AANWIJZING: Het indicatielampje brandt niet als een jet-toets handmatig is bediend. In zulke gevallen blijft het lampje 30 minuten lang uitgeschakeld.

AANWIJZING: Als het indicatielampje tijdens het automatische bedrijf van de filterpomp niet wordt ingeschakeld, neem dan contact op met uw erkende Villeroy & Boch speciaalzaak, die u graag van dienst is.
Voor het vervangen van een defect lampje of LED gaat u als volgt te werk:

Stap 1: Schakel in de zekeringkast de stroom uit. 
Stap 2: Verwijder de deur van het apparaatvak, waarachter de technische aggregaten zijn ingebouwd.
Stap 3: Bepaal waar de achterzijde van de verlichtingseenheid zich bevindt.

Voor het vervangen van gewone lampjes:

Stap 4:
Houd de lampfitting (aan de achterzijde van de verlichtingseenheid) vast en draai tegen de wijzers van de klok in om het lampje uit de verlichtingseenheid te halen.
Stap 5: Verwijder het lampje door de fitting er recht uit te trekken.
Stap 6: Vervang het lampje en plaats de lampfitting weer terug.

Voor het vervangen van LED’s:

Stap 4:
Steek een normale kleinformaat schroevendraaier in de gemarkeerde uitsparing (zie pijl). 
Stap 5: Maak dan de afdekking aan de achterkant van de verlichtingseenheid voorzichtig los.
Stap 6: Trek de LED-module er recht uit. Vervang de LED. Plaats de afdekking aan de achterkant van de verlichtingseenheid weer terug.

Bij beide verlichtingssystemen:

Stap 7:
Verwijder de deur van het apparaatvak. 
Stap 8: Breng de stroomvoorziening opnieuw tot stand.

AANWIJZING: Voor meer informatie over alternatieve verlichtingssystemen kunt u terecht bij uw erkende Villeroy & Boch speciaalzaak.

Filterreiniging

Wij adviseren de filterpatro(o)n(en) eens in de 1 à 2 weken of naar behoefte te reinigen. Vervang de filterpatro(o)n(en) eens in de 1 à 2 jaar of naar behoefte. Om uw aanspraak op garantie niet in gevaar te brengen, dient u uitsluitend de originele reservepatronen van Villeroy & Boch te gebruiken. Voor het reinigen van de filterpatro(o)n(en) gaat u als volgt te werk:

Stap 1: Zet de whirlpool in de stand-by modus.
Stap 2: Verwijder de filterafdekking “FilterCap™”.
Stap 3: Verwijder de patro(o)n(en).
Stap 4: Reinig de patro(o)n(en) met behulp van een tuinslang met straalmond of met een andere hogedrukinstallatie. Werk bij elke groef van boven naar beneden.
  • Voor het verwijderen van opgehoopte resten zonnecrème of lichaamsolie laat u de patro(o)n(en) met een AquaFinesse filterreiniger weken in warm water.
  • Voor het verwijderen van kalkresten laat u de patro(o)n(en) weken in een kunststofvat met een oplossing van zoutzuur en water in de verhouding 1:10.
  • Kalkresten wijzen op een hoge pH-waarde van het whirlpoolwater, hetgeen moet worden gecorrigeerd.
Stap 5: Plaats de patro(o)n(en) weer terug en doe de filterafdekking er weer op.
Stap 6: Druk op een willekeurige knop om het besturingssysteem te resetten.

BELANGRIJKE AANWIJZING: Het gebruik van een borstel voor de reiniging van een filterpatroon kan de patroon beschadigen.