Onderhoud en verzorging


Zo maakt u uw spa winterklaar

Zo maakt u uw spa winterklaar (geen gebruik gedurende langer dan zes weken) 

Als u de spa gedurende langer dan zes weken niet wilt gebruiken of als er niemand is die de spa eens per week kan verzorgen, dan dient u de spa winterklaar te maken. Ga hiertoe als volgt te werk: 

WAARSCHUWING: Voordat u uw spa winterklaar maakt, moet het erin aanwezige water een schokbehandeling ondergaan (zie in dit verband de instructies onder “Chemisch wateronderhoud”). Door de schokbehandeling wordt de groei van bacteriën, algen en schimmels afgeremd in al die leidingdelen die ook na het aftappen van het water gedurende een langere periode van buitenbedrijfstelling mogelijkerwijze nog restwater bevatten. 

Stap 1: Tap het water af. 
Stap 2: Draai de aftapschroef/aftapschroeven van de pomp(en) en alle PVC-leidingsverbindingen los en open de pomp-ontluchtingsventielen in het apparaatvak. Pas wanneer u de spa na de winter weer in gebruik neemt, draait u de aftapschroeven weer vast, bevestigt u de koppelingen en sluit u de ontluchtingsventielen weer. 
Stap 3: Maak de gehele spa schoon. 
Stap 4: Verwijder de filterpatroon en reinig deze. Laat de filter helemaal drogen en bewaar hem op een droge plek. 
Stap 5: Zet de spa-afdekking vast met het borg- en afsluitsysteem. Leg in gebieden waar rekening gehouden moet worden met zware sneeuwval, een grote multiplexplaat of iets vergelijkbaars op de spa-afdekking om deze tegen het gewicht van de sneeuw te beschermen. Na zware sneeuwval moet de sneeuw van de afdekking worden verwijderd. 

WAARSCHUWING: Om te voorkomen dat water tussen de aanzuigopening in de bodem en de filterleiding ingesloten raakt, sluit u de schijfklep die naar de filter leidt (deze bevindt zich vóór de pomp). Met een nat-/droogzuiger verwijdert u het resterende water uit de leiding. Steek hiervoor het uiteinde van de zuiger over de filteropening heen. Verwijder bij een spa met twee pompen eerst één filter en zuig het water eruit. Als alternatief kunt u antivriesmiddel voor campers in de filteropening gieten (tussen 4,55 en 9,09 liter). 
AANWIJZING: Antivriesmiddel voor campers en caravans is niet giftig en hoeft niet eerst te worden verwijderd op het moment dat de spa weer in gebruik wordt genomen. 

Hernieuwde ingebruikneming van de spa na de winter 
Voor de ingebruikneming van de spa na een langere periode van buitenbedrijfstelling gaat u in de omgekeerde volgorde van het winterklaar maken van de spa te werk. Vul de spa tot aan de waterstand-markering. 

WAARSCHUWING: Na de spa opnieuw te hebben gevuld moet het verse spawater een schokbehandeling ondergaan. Onder “Chemisch wateronderhoud” vindt u de desbetreffende aanwijzingen en informatie.

Geen of slechts een gering gebruik van de spa

Geen of slechts een gering gebruik van de spa gedurende een langere periode

Het kan gebeuren dat u de spa in bepaalde perioden van het jaar zelden gebruikt. Ga in zulke gevallen als volgt te werk: 

Geen of slechts gering gebruik gedurende minder dan twee weken 
U hoeft geen actie te ondernemen. 

Geen gebruik gedurende een periode van twee tot zes weken 
Als de spa minstens twee weken lang niet wordt gebruikt, verlaag dan de temperatuur tot de laagste stand (26°C) of schakel de sluimermodus in. Door een lagere temperatuur verlaagt u de bedrijfskosten. Vergeet niet de temperatuur ongeveer 4 uur vóór gebruik weer hoger te zetten om de spa tot 38°C te verwarmen. 

BELANGRIJKE AANWIJZING: Ook in tijden waarin u uw spa in het geheel niet of slechts zelden gebruikt, mag u het wateronderhoud (zie de aanwijzingen in het hoofdstuk “Chemisch wateronderhoud”) niet verwaarlozen. 

AANWIJZING: Zorg ervoor dat in tijden waarin de spa niet wordt gebruikt, iemand wekelijks visueel controleert of de spa naar behoren werkt, en het spawater volgens de aanwijzingen onder “Chemisch wateronderhoud” behandelt. Het verwaarlozen van controle en onderhoud kan leiden tot corrosie, vlekvorming en/of kalkresten in de spa en technische aggregaten. In vorstperiodes kan een spa die storingen vertoont als gevolg van ijsafzetting binnen de spa schade aan de leidingen of aggregaten oplopen. Als een wekelijkse controle en verzorging van uw spa niet mogelijk is, moet u overwegen hem winterklaar te maken.

Vorstbeveiliging

In regio’s waarin de temperaturen onder –15°C kunnen zakken, wordt aanbevolen een 5 cm dikke plaat van isolatiemateriaal of een deken aan de achterzijde van de deur van het apparaatvak te bevestigen. 

BELANGRIJKE AANWIJZING: Zodra de buitentemperaturen overdag 15,6°C bereiken, moet deze isolatie weer worden verwijderd om oververhitting van de aggregaten te voorkomen.

Overige onderhoudsinstructies

Reiniging en bescherming van de hoofdsteunen 
Reinig alle hoofdsteunen regelmatig met milde zeep, water en een schone doek. Gebruik voor het behoud van weerstandsvermogen en glans van het product eens per maand een niet op aardolie gebaseerd product als bijv. 303 Aerospace Protectant van de producent 303 Products, Inc. AANWIJZING: Een verkleuring van de hoofdsteunen is toe te schrijven aan een ondeskundige chemische waterbehandeling en wordt niet gedekt door de Villeroy & Boch garantie. 

Spa schoonzuigen 
Af en toe hoopt zich op de bodem van het bad vuil op, afkomstig van opgewaaid stof, bomen en de gebruikers van de spa. Het filtersysteem verwijdert kleinere vuildeeltjes, maar te grote of zware verontreinigingen moeten worden verwijderd met een spazuiger. Indien u niet beschikt over zo’n zuiger, kunt u terecht bij uw erkende Villeroy & Boch dealer.

Onderhoud van de spa-afdekking

Weliswaar vindt u hieronder de basisonderhoudsinstructies, maar wij verzoeken u toch ook vooral de bij de afdekking gevoegde aanwijzingen van Sunstar in acht te nemen. Sunstar biedt uitvoerige informatie over het onderhoud van uw spa-afdekking en wat u moet doen om garantie op de afdekking te behouden. 

WAARSCHUWING: Een niet of ondeskundig beveiligde afdekking kan een veiligheidsrisico voor kinderen vormen en bovendien schade of letsel veroorzaken, bijvoorbeeld wanneer hij door de wind wordt weggeblazen. Verwijder vóór gebruik van de spa steeds de volledige afdekking.
BELANGRIJKE AANWIJZING: Ga niet op de afdekking zitten of staan en zet er ook geen voorwerpen op die de afdekking kunnen beschadigen. Sneeuwophopingen van meer dan 5 cm moeten voorzichtig verwijderd. Gebruik uitsluitend door Sunstar Enterprises aanbevolen reinigingsmiddelen. Zet de afdekking van de spa, ongeacht of de spa leeg is of gevuld met water, steeds met alle sluitingen vast als de spa niet wordt gebruikt. Neem bij een schokbehandeling van uw spawater telkens de aanwijzingen over de verzorging van de afdekking in acht (zie onder “Schokbehandeling”).

Reiniging van de spa-afdekking 
Reinig de spa-afdekking minstens eens per maand. 

Stap 1: Verwijder de afdekking en leg hem op een egaal, schoon oppervlak in de buurt van een tuinslang. 
Stap 2: Spoel de afdekking af om losse verontreinigingen te verwijderen. 
Stap 3: Reinig de bovenkant (vinyl) van de afdekking met een mild afwasmiddel en een zachte borstel. Wrijf de afdekking met zorgvuldige cirkelvormige bewegingen schoon en zorg ervoor dat deze pas opdroogt nadat u hem opnieuw met water hebt afgespoeld. 
Stap 4: Spoel daarna de afdekking zorgvuldig af en droog hem met een schone doek. 
Stap 5: Gebruik voor de verzorging van de afdekking geen producten op basis van aardolie, maar zadelzeep volgens de aanwijzingen van de producent. 
Stap 6: Veeg en spoel verontreinigingen aan de onderkant van de afdekking schoon. 
Stap 7: Plaats de afdekking er weer op en zet de sluitingen vast. 

AANWIJZING: Gebruik voor de verwijdering van boomsappen aanstekerbenzine; ga er echter zuinig mee om. Behandel de plek vervolgens onmiddellijk met zadelzeep.

Onderhoud van de spa-ombouw

De EternaWood™ ombouwonderdelen zijn ontworpen voor jarenlang onderhoudsvrij gebruik. Gebruik voor de normale reiniging een mild afwasmiddel. Om hardnekkige vlekken te verwijderen, neemt u contact op met uw erkende Villeroy & Boch dealer die u graag van dienst is.

Reiniging van de JetPak™ leidingen

Indien de chemische waterbehandeling gedurende langere tijd is verwaarloosd, moet eventueel al het water worden vervangen en de achterzijde van elke JetPak™ worden gereinigd. Gebruik hiervoor een zachte borstel en een oppervlaktereiniger voor spa's. Verontreinigingen die zich eventueel hebben opgehoopt aan de achterzijde van een JetPak™, moeten voorzichtig worden verwijderd. Instructies voor de reiniging van het acryloppervlak van de JetPaks™ zijn te vinden onder “Verzorging van de spa”.

Verzorging van de spa

Basisreiniging 
Voor de normale reiniging gebruikt u een mild afwasmiddel (bijvoorbeeld Ivory®) of een vensterreiniger (bijvoorbeeld Windex®). Hardnekkige vlekken kunt u behandelen met een mild vloeibaar schoonmaakmiddel als Softscrub® of een mild reinigingsmiddel als Spic And Span®. Breng deze reinigingsmiddelen met een zachte, vochtige doek of een spons aan. Spoel daarna het bad goed af en droog hem met een schone doek. Als u kalkvlekken wilt reinigen, lichte krassen wilt verwijderen of uw spa wilt beschermen, neem dan contact op met uw erkende Villeroy & Boch dealer. 

Reiniging van de schuimlijn 
In de loop der tijd komen resten van badoliën, lotions en haarspray op het wateroppervlak van uw spa terecht; het is heel normaal dat deze zich afzetten langs de waterlijn aan de binnenzijde van het bad. Dit afgezette vuil kan met een oppervlaktereiniger voor spa en dergelijke eenvoudig worden verwijderd. Gebruik geen reinigingsmiddelen die sop in het water achterlaten. 

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat alcohol, aceton (nagellakremover), nagellak, chemische oplosmiddelen, lakverdunner, benzine, dennenolie, schuurmiddel of overige huishoudelijke chemicaliën - met uitzondering van de hierboven genoemde middelen - nooit in contact komen met het oppervlak van uw spa. Het gebruik van deze chemicaliën kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

Vervanging van het ozonreinigingssysteem

Aan de voorzijde van de ozonreiniger (optioneel) bevindt zich een indicatielampje. Om te controleren of de ozonreiniger correct functioneert, kunt u zich ervan vergewissen dat dit indicatielampje brandt als de filterpomp een tijdje loopt nadat hij automatisch is ingeschakeld. 

BELANGRIJKE AANWIJZING: Het indicatielampje brandt niet als een jet-toets handmatig is bediend. In zulke gevallen blijft het lampje 30 minuten lang uitgeschakeld. 

AANWIJZING: Als het indicatielampje tijdens het automatische bedrijf van de filterpomp niet wordt ingeschakeld, neem dan contact op met uw erkende Villeroy & Boch dealer, die u graag van dienst is.

Lampjes en LED’s vervangen

Voor het vervangen van een defect lampje of LED gaat u als volgt te werk:

Stap 1: Schakel in de zekeringkast de stroom uit 
Stap 2: Verwijder de deur van het apparaatvak, waarachter de technische aggregaten zijn ingebouwd. 
Stap 3: Bepaal waar de achterzijde van de verlichtingseenheid zich bevindt. 

Voor het vervangen van gewone lampjes: 

Stap 4: Houd de lampfitting (aan de achterzijde van de verlichtingseenheid) vast en draai tegen de wijzers van de klok in om het lampje uit de verlichtingseenheid te halen. 
Stap 5: Verwijder het lampje door de fitting er recht uit te trekken. Stap 6: Vervang het lampje en plaats de lampfitting weer terug. 

Voor het vervangen van LED’s: 

Stap 4: Steek een normale kleinformaat schroevendraaier in de gemarkeerde uitsparing (zie pijl).  
Stap 5: Maak dan de afdekking aan de achterkant van de verlichtingseenheid voorzichtig los. 
Stap 6: Trek de LED-module er recht uit. Vervang de LED. Plaats de afdekking aan de achterkant van de verlichtingseenheid weer terug. 

Bij beide verlichtingssystemen: 

Stap 7: Verwijder de deur van het apparaatvak. 
Stap 8: Breng de stroomvoorziening opnieuw tot stand. 

AANWIJZING: Voor meer informatie over alternatieve verlichtingssystemen kunt u terecht bij uw erkende Villeroy & Boch dealer.

Filterreiniging

Wij bevelen u aan de filterpatroon/filterpatronen om de 1 tot 2 weken of indien nodig te reinigen. Vervang de filterpatroon/filterpatronen om de 1 tot 2 jaar of indien nodig. Om uw aanspraak op garantie niet in gevaar te brengen, dient u uitsluitend de originele reservepatronen van Villeroy & Boch te gebruiken. Voor het reinigen van de filterpatroon/filterpatronen gaat u als volgt te werk:

Stap 1: Zet de spa in de stand-by modus.
Stap 2: Verwijder de filterafdekking “FilterCap™”.
Stap 3: Verwijder de filterpatroon/filterpatronen.
Stap 4: Reinig de filterpatroon/filterpatronen met behulp van een tuinslang met straalmond of met een andere hogedrukinstallatie. Werk bij elke groef van boven naar beneden.

  • Voor het verwijderen van opgehoopte resten zonnecrème of lichaamsolie laat u de filterpatroon/filterpatronen met een AquaFinesse filterreiniger weken in warm water.
  • Voor het verwijderen van kalkresten laat u de de filterpatroon/filterpatronen weken in een kunststof reservoir met een oplossing van zoutzuur en water in de verhouding 1:10.
  • Kalkresten wijzen op een hoge pH-waarde van het spawater, hetgeen moet worden gecorrigeerd.

Stap 5: Plaats de filterpatroon/filterpatronen weer terug en doe de filterafdekking er weer op.
Stap 6: Druk op een willekeurige knop om het besturingssysteem te resetten.

BELANGRIJKE AANWIJZING: Het gebruik van een borstel voor de reiniging van een filterpatroon kan de patroon beschadigen.